Hopp til innholdet

Medlemsfordeler

Som medlem av Sylling rideklubb har du en rekke fordeler som rabatter, stevnestøtte, forsikring av barn under 13 år.

Forsikringer

Alle barn under 13 år som er medlem er forsikret gjennom Norges idrettsforbunds barneidrettsforsikring.

Stevnestøtte

Hvem gjelder det, og hva gis det støtte til:
Medlemmer som representerer klubben på lands-, elite- og internasjonale stevner. Støtten utbetales som et beløp pr stevne, på stevner med minst 15 mil reise hver vei, og/eller pålagt oppstalling. Det er en forutsetning for å søke støtte at utøver og/eller foresatte bidrar til drift av klubben i form av enten styreverv eller minimum 10 timer aktivt dugnadsarbeid pr år. Budsjett for ordningen fastsettes av årsmøtet.

Rytter som oppfyller kriteriene for å kunne søke sender inn søknad innen 1. desember hvert år.
Søknad skal inneholde:
– navn på rytter og hest
– hvilke stevner det søkes støtte for, med km reisevei, utgifter til oppstalling.
– hvilke dugnadsoppgaver/styreverv man har oppfylt inneværende år

Vedtatt budsjett fordeles skjønnsmessig ift. innkomne søknader, dog slik at alle får lik dekning av oppstalling.