Kontaktinformasjon til Sylling Rideklubb

STYRET:

Leder

Elin Hilling

Mobil: 924 84 084

E-mail: ehilling76@gmail.com

 

Nestleder

Trine Larsen

Mobil: 98095317

E-mail: trine81@hotmail.com

 

Styremedlem

Terje Finsrud

Mobil: 98619096

 

Styremedlem

Siri Myhre Gravdal

epost: siri.gravdal@hotmail.com

 

Styremedlem

Thomas Pettersen

Mobil: 90 91 17 80

E-post: thomas@powercontrol.no

 

Kasserer/vara styremedlem

Hanne Charlotte Vålbekk

mobil: 93015154

e-post: hannecharlotte@live.no

 

Grønt Kort ansvarlig

Kristina Johansen

Mobil: 41698877

E-post: kristinajohansen90@gmail.com

 

Leder valgkomite

Lena Nilsen

Mobil:

E-post: lena.marie.nilsen@hotmail.com

 

Valgkomite:

Camilla Fjeldberg

Mobil:

E-post: fjeldberg.camilla@gmail.com

 

Vara valgkomite:

Britt Eva Mauseth

 

Revisor:

Stein Gravdal

Anne Mette Kirkemo

 

Webansvarlig:

Stine Frossdal

stine_frossdal@hotmail.com

 

Kioskansvarlig:

Turid Viklund

 

Medlemskap i Sylling Rideklubb

Rideskolemedlem eller Oppstallør Valstad Gård og Stall Lindstad 

Kr. 100,- pr. år.

Kan benytte seg av klubbens medlemsfordeler

 

Støttemedlem

Kr. 250,- pr. år.

Kan benytte seg av klubbens medlemsfordeler

Bladet Hestesport

 

Enkeltmedlem

Kr. 400,- pr. år:

Kan benytte seg av klubbens medlemsfordeler

Bladet Hestesport

 

Familierabatt

Kr 550,- pr år

Familiemedlemmer i samme husstand kan få familierabatt. Innehar samme rettigheter som ved enkeltmedlemskap.

Klubben får tilskudd til alle medlemmer under 19 år, så vi oppfordrer alle til å melde inn hele familien.

 

Vi ønsker at nye medlemmer melder seg inn via www.minidrett.no, som letter medlemsadministrasjonen voldsomt!

På forhånd takk for hjelpen 🙂

 

Vi administrerer våre medlemmer og deres lisenser via registrene klubbadmin og sportsadmin, som henter info fra minidrett, så dere må uansett få opprettet bruker her.

Men skal du ha annet medlemskap enn enkeltmedlem, dvs familie, støttemedlem eller rideskole, så må du sende oss en e-post med info om dette.

post@sylling-rideklubb.no

Jubileumsåret 2015

I forbindelse med klubbens 20 års jubileum ble det lørdag 22.august arrangert en storslått feiring på Valstad Gård.

Med westerntema var det en selvfølge at vi hadde både hesteskokasting og lassokasting, gullgraving og skyting på blink. Og så en skikkelig cowboygryte da, selvfølgelig!

Vi hadde invitert både nye og gamle medlemmer, samt Norges Rytterforbund og Lier Kommune. Ingvild Østli kom fra forbundsstyret, og varaordfører Nina Johnsen representerte Lier Kommune.

I tillegg var det på sin plass å takke noe av de som har bidratt stort til klubben vår, gjennom mange år. Vi hadde mange flere på lista vår enn de som er nevnt her, men disse var ikke tilstede under feiringen, så de får få sin oppmerksomhet en annen gang.

Lars Elsrud har sittet i styret i mange år, og stilt opp mye for Sylling Rideklubb. Nå bor han i Danmark, men har tatt turen for å bli med på feiringen.

Juel Fuglerud var en av klubbens grunnleggere, og er stadig vekk å se på Valstad. Han stiller fremdeles opp når vi trenger hjelp av store maskiner.

Frank Robert Paulsen er som nåværende eier av Valstad Gård en av klubbens viktigste samarbeidspartnere. Vi har tilholdssted på privat eiendom, og er helt avhengige av et godt samarbeid med Frank. Og det får vi til!

Nadine Johansen er rideskolesjef i rideskolen på Valstad. Hun er en kjempeviktig pådriver for å få nye ekvipasjer opp og frem. Hun utfordrer elevene, og får dem til å strekke grensene sine. Hun stiller opp for elevene sine til enhver tid. Også på fritiden sin.

Stein Gravdal ble utnevnt til klubbens aller første æresmedlem, for sin mangeårige durabelige innsats for klubben. Han er den som har innehatt lederrollen i flest perioder, og den som legger ned høyest antall dugnadstimer av alle. Det er ikke sjelden han bruker fridager og feriedager for å jobbe gratis for klubben.

Det ble en flott og minneverdig dag, og vi har gjort oss mange tanker om hvordan vi skal feire neste jubileum.