Hopp til innholdet

Medlemskap

Vi administrerer våre medlemmer og deres lisenser via registrene klubbadmin og sportsadmin, som henter info fra minidrett.no

Du eller ditt barn kan meldes inn via denne linken: https://medlemskap.nif.no/22838

Enkeltmedlem kr 350 pr år
Familiemedlemskap kr 550 pr år

Medlemskap

Inkludert i medlemskapet er forsikringene til Norges Idrettsforbund, i tillegg til alle klubbens egne medlemsfordeler.
Medlemskap faktureres ved årsskiftet, eller ved innmelding for nye medlemmer. Medlemskap må være betalt for at lisenser skal være gyldige! Vi sletter rytterlisenser fortløpende om ikke medlemsavgiften blir betalt.

Familiemedlemskap er for familiemedlemmer i samme husstand. 

Klubben får tilskudd for alle medlemmer under 19 år, så vi oppfordrer alle til å melde inn hele familien. Send en mail til oss for å gi beskjed om hvilke medlemmer som skal kobles sammen i familiemedlemskapet.

Bytte klubb

Ved bytte av representasjonsklubb er det viktig å følge følgende regler, disse kan du også finne i KR I, §130.3. Merk spesielt punkt b) og c), som omhandler bytte av klubb:

For sportslig representasjon kan overgang til annen klubb skje i et overgangsvindu f.o.m 1. november det ene året t.o.m. 28. (29.) februar året etter. Overgang gjøres digitalt i Minidrett. Overgang gjelder kun for ryttere som har eller har hatt lisens/grønt kort.
Hvis rytter ikke har hatt lisens/grønt kort så må man melde seg ut av gammel klubb og inn i ny klubb. Rytter må selv melde i fra til gammel klubb at man ønsker å melde seg ut.

Bytte klubb på 1-2-3:
1: Logg inn på minidrett.no og søk om overgang
2: Ny klubb får beskjed og må godkjenne medlemsskap innen 7 dager. Hvis dette ikke har skjedd innen 7 dager, ta kontakt med klubben du ønsker å melde deg inn i.
3: Gammel klubb får beskjed og må godkjenne overgang innen 7 dager, ellers blir det automatisk godkjent.

https://www.rytter.no/sport/rytter/bytte-klubb

Les mer om overgang på rytter.no.

Hvis dere ønsker å melde dere ut av Sylling rideklubb, må også dette gjøres via minidrett.no. Frist for utmelding er 31.desember inneværende år, for å ikke bli krevd for medlemsavgift påfølgende år. 

Overganger til ny representasjonsklubb vil ikke bli godkjent om ikke alle økonomiske forpliktelser overfor Sylling Rideklubb er oppgjort.