Medlemskap

Rideskolemedlem eller Oppstallør Valstad Gård og Stall Lindstad 

Kr. 100,- pr. år.

Kan benytte seg av klubbens medlemsfordeler

Enkeltmedlem

Kr. 400,- pr. år:

Kan benytte seg av klubbens medlemsfordeler

Bladet Hestesport

Familierabatt

Kr 550,- pr år

Familiemedlemmer i samme husstand kan få familierabatt. Innehar samme rettigheter som ved enkeltmedlemskap.

Klubben får tilskudd til alle medlemmer under 19 år, så vi oppfordrer alle til å melde inn hele familien.

Vi ønsker at nye medlemmer melder seg inn via www.minidrett.no, som letter medlemsadministrasjonen voldsomt!

På forhånd takk for hjelpen 🙂

Vi administrerer våre medlemmer og deres lisenser via registrene klubbadmin og sportsadmin, som henter info fra minidrett, så dere må uansett få opprettet bruker her.

Men skal du ha annet medlemskap enn enkeltmedlem, dvs familie, støttemedlem eller rideskole, så må du sende oss en e-post med info om dette.

post@sylling-rideklubb.no